O Firmie

     DOPPLEX MEDICAL
  jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze technologii medycznych i farmaceutycznych. Firma została założona w 2015 roku i w pierwszym okresie swojej działalności pracowała nad rozwojem innowacyjnych technologii uzyskiwania organicznych surowców dla przemysłu z wykorzystaniem roślin włóknistych.

Inwestujemy w rozwój i badania kliniczne wyrobów leczniczych, wyrobów medycznych a także zaawansowanych technologicznie dermokosmetyków o zastosowaniu zarówno w leczeniu jak i wspomaganiu leczenia w choróbach dermatologicznych, onkologicznych, ginekologicznych i medycynie estetycznej. 

Stworzyliśmy zaplecze badawczo-rozwojowe w oparciu o zespół podmiotów i osób zaangażowanych w prowadzone przez nas prace badawcze i wdrożeniowe. Naukowcy z którymi współpracujemy tworzą zespół z ogromnym doświadczeniem naukowym i technologicznym. Nasza RADA NAUKOWA to specjaliści klasy międzynarodowej o uznanym dorobku naukowym. 

NASZA MISJA

„Naszą misją jest wykorzystanie potencjału polskich naukowców i polskiego zaplecza badawczego w celu opracowania i wdrożenia wyrobów leczniczych, wyrobów medycznych i dermokosmetyków o ponadprzeciętnej skuteczności.
Wyrobów  dostępnych dla szerokiego grona pacjentów, którzy dzięki naszym lekom i wyrobom medycznym będą mogli skutecznie walczyć z chorobami i podnosić jakość swojego życia." 
      

Jarosław Malik Prezes Zarządu,
współwłaściciel DOPPLEX MEDICAL sp. z o.o.

DOPPLEX MEDICAL Sp. z o.o. prowadzi również działania związane z rozwojem technologii terapii fotodynamicznej (PDT), diagnostyki fotodynamicznej (PDD) a także łączenia tych technologii z innymi które dają efekt synergii. Łączymy pasje naszych współpracowników z potrzebami pacjentów wdrażając technologie o niskiej inwazyjności i wysokiej skuteczności potwierdzonej w badaniach klinicznych. Misją DOPPLEX MEDICAL jest również upowszechnienie stosowania nowoczesnej terapii fotodynamicznej i danie pacjentom możliwości bezinwazyjnego i skutecznego leczenia a lekarzom uzyskiwania znakomitych wyników terapeutycznych.

Zarząd

Jarosław Malik

Prezes Zarządu DOPPLEX MEDICAL Sp. z o.o.

Chief Executive Officer (CEO)

Ekonomista i Finansista. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od 1998 r. skutecznie i rzetelnie doradza przedsiębiorstwom i stowarzyszeniom polskim i zagranicznym w podejmowaniu decyzji gospodarczych. 1998-2000 Konsultant firm zagranicznych ds. zabezpieczeń transakcji międzynarodowych  rynków wschodnich na Ukrainie i w Rosji. Od 2010 roku Prezes Zarządu Maximus Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się w analizach finansowych, analizach rynku, organizacji finansowania projektów inwestycyjnych, w tym projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. W latach 2004-2006 Dyrektor międzynarodowych programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego m.in. EQUAL oraz Dyrektor finansowy Polskiego Związku Koszykówki. Inżynier finansowy i Dyrektor Zarządzający projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Od wielu lat tworzy i rozwija nowe przedsięwzięcia z zakresu innowacji przemysłowej i produktowej. Twórca grupy spółek powiązanych z zakresu biotechnologii, medycyny, informatyki, chemii przemysłowej, farmacji a także handlu międzynarodowego. Twórca i Prezes Zarządu New Technologies Investment Group. Autor geopolitycznych strategii gospodarczych oraz Prezes Zarządu Institute of New Organic Technologies w ramach którego rozwija innowacyjne technologie biomedyczne.

Rada Naukowa

prof. Borkowski Leszek – Dr nauk farm. Leszek Borkowski ,specjalista II º z analizy leków. Konsultant ds. rynku leków  dla amerykańskich funduszy inwestycyjnych. Członek zespołu doradczego ds. Europy Wschodniej przy Agencji Rządu Francuskiego. Były Prezes Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, współautor sukcesu harmonizacji leków. Powołany do Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Farmakolog kliniczny - Szpital Wolski Warszawa.

Założyciel Fundacji Razem W Chorobie. Ekspert  z ramienia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z Londynu, pracujący na rzecz Ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia w zakresie produktów leczniczych.

prof. dr inż. Jan Cetner - chemik inżynierii procesowej, Dziekan Wydziału  Inżynierii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, specjalista zarządzania ochroną środowiska, prowadził prace badawcze z zakresu odsiarczania gazów w złożach fluidalnych dużych cząstek.  

prof. dr hab. n. farm.  Anna Malm - jest specjalistą z mikrobiologii medycznej; posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Od 2008 roku jest kierownikiem Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi badania nad mechanizmem plazmidowej oporności i toksyczności kadmu dla procesów bioenergetycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik - członek Komisji Biologii Nowotworów PAN, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii. Założyciel oraz prezydent Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, współtwórca Studium Medycyny Molekularnej. W jego dorobku znajduje się ponad 150 prac naukowych. Obecne badania naukowe Cezarego Szczylika skoncentrowane są na miejscowym leczeniu guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby, chemioimmunoterapii nowotworu nerki, a także przeszczepianiu hematopoetycznych komórek macierzystych. Kierownik Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego.

 

dr n. med. Piotr Gietka - reumatolog, Kierownik Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii w Warszawie, specjalizuje się w pierwotnych stanach zapalnych naczyń krwionośnych, liczne prace badawcze stanów zapalnych nerek w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego w wieku rozwojowym, a także z zakresu doskonalenia metod diagnostycznych i leczniczych w medycynie klinicznej.  

Partnerzy

Our website is protected by DMC Firewall!