Zgłoś działanie niepożądane
Zgłoś działanie niepożądane poprzez formularz on-line:

 • Jestem fachowym pracownikiem opieki zdrowotnej (w przygotowaniu)
 • Jestem pacjentem/opiekunem (w przygotowaniu)


telefonicznie (całodobowo): 22 1823471
mail: dzialania.niepozadane@dopplexmedical.com

Informacja dla osób, które zgłaszają działania niepożądane:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dopplex Medical spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-908, przy ulicy Gen. Witolda Urbanowicza 2B, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu rejonowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000588411, NIP: 5213713904, REGON:363090565;
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować korzystając z adresu e-mail: office@dopplexmedical.com;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia; 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rozpatrywania sprawy określonej w przesłanej korespondencji;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!