AKTUALNE OFERTY PRACY

Poszukujemy osób:

KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
REPREZENTANT MEDYCZNY
SPECJALISTA DS. MARKETINGU

- ze średnim i wyższym wykształceniem,
- ambitnych, gotowych podjęć nowe wyzwania,
- komunikatywnych, rzetelnych i uczciwych,
- zdeterminowanych w osiąganiu celu,
- chętnych do pracy, nauki i rozwoju osobistego
- z prawem jazdy kat. B.

 Oferujemy:

- pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
- stabilne środowisko pracy,
- atrakcyjny system wynagrodzeń powiązany z uzyskiwanymi wynikami,
- samochód służbowy, telefon komórkowy jako narzędzia pracy.

 Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny, prosimy przesyłać drogą elektroniczną  na adres: office@dopplexmedical.com

Dokument zawierający dane osobowe, zgodnie z wymogami prawa musi zawierać zgodę na przetwarzanie tych danych.
Przykładowa klauzula zgody, którą należy umieścić na przesyłanych dokumentach: 

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV,  dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji." 

 Szczegółowe informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dopplex Medical spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-304, przy ulicy Połczyńskiej 116A,  Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000588411, NIP: 5213713904, REGON:363090565;
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować korzystając z adresu e-mail: office@dopplexmedical.com;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia; 
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.


* Informujemy również, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!