DANE ADMINISTRACYJNE

DOPPLEX MEDICAL Sp. z o. o

 


Siedziba spółki: 
ul.Połczyńska 116A

01-304 Warszawa
(UWAGA: adres siedziby spółki w trakcie zmiany na adres:
05-092 Łomianki ul. Warszawska 109)

Prosimy korespondencję przesyłać na adres biura:

Biuro:
ul.Warszawska 109
05-092 Łomianki

KRS 0000588411   Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 363090565
NIP:521-371-39-04
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

T: +48 721-162-187

www.dopplexmedical.com

office@dopplexmedical.com


Informacja dla osób, które zechcą się z nami skontaktować:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dopplex Medical spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-304, przy ulicy Połczyńskiej 116A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588411, NIP: 5213713904, REGON:363090565;
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować korzystając z adresu e-mail: office@dopplexmedical.com;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia; 
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rozpatrywania sprawy określonej w przesłanej korespondencji;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd